Advies en begeleiding ... gids op de reis!

Organisaties die niet weten waar ze naar toe gaan zullen daar ook niet aankomen!
Geniet net zo van de reis als van de bestemming!

Vaak is het wel duidelijk voor organisaties dat zij moeten veranderen. Echter de realiteit van het moeten verandering is vaak veel moeilijker.

Vaak ontbreken weloverwogen veranderingsstrategieŽn. Veranderen is dus geen gemakkelijke opgave! Een goede voorbereiding van de verandering is het succes voor de uitvoering.

Holon richt zich op drie fasen van de verandering:

1. Veranderingseis
Vaststellen van de noodzaak tot verandering

2. Veranderingsrichting
Vaststellen van de inhoud van de verandering (wat, hoe, wanneer, wie) Uitvoering van de verandering

3. Veranderingsconsolidatie
Zorgen voor verankering van de ingezette verandering

Een goede veranderingsstrategie voldoet aan een aantal kritische succes-factoren. Een verandering zal bij voorkeur moeten leiden tot direct resultaat in de omgeving van de organisatie en veranderd gedrag dient waarneembaar te zijn. Er zal rekening gehouden moeten worden met de mogelijkheden en beperkingen van de structuur van de organisatie. Ook de mogelijkheden en beperkingen van de samenwerkingsprocessen moeten betrokken worden bij de verandering. Een expliciete methode voor beÔnvloeding van gedrag moet daarbij voorhanden zijn.

En ... ten slotte moet de verandering gefaseerd tot stand komen om het draagvlak te maximaliseren.

De richting en de doelen van de verandering gebeurt altijd vanuit het participatiemodel. Aanwezige kwaliteiten worden hierbij gebruikt en vanuit het oogpunt van commitment wordt de veranderrichting en de doelen altijd in samenspel met het zittend management opgesteld. Werkend vanuit een participatiemodel is de acceptatie van de verandering het grootst. De rol van de adviseur is de rol van procesmanager.