Training ... is topsport!

Een nieuwe (=andere) mentaliteit en gedrag aanmeten en nieuwe vaardigheden eigen maken is een hele opgave! Vandaar dat we kiezen voor ervarend leren; deelnemers vergroten hun vaardigheden en zelfvertrouwen door direct te participeren in praktijkgerichte situaties of directe feedback en interactie. Er wordt altijd gewerkt met een van->naar situatie.

Holon richt zich binnen training op:

Theorie wordt tot een minimum beperkt. De aandacht ligt op discussie, uitwisseling van ervaringen en gedachtegoed, uitwerken van vraagstukken en richten op nieuwe doelen.

Wij verwachten van het verantwoordelijk management dat zij zich achter de doelstelling en de uitkomst van de training schaart en zelf actief sturing geeft (en bijdraagt) aan het resultaat van de training in de dagelijkse werkpraktijk.

Kortom; onze filosofie is in feite uw praktijk!