De structuur van Holon, de draad van het bedrijf

Holon adviesgroep richt zich in hoofdzaak op de verbetering van de mentale positie van bedrijven en haar mensen.

Holon adviesgroep is gespecialiseerd in implementatietrajecten gericht op bewustwording en mentale ontwikkeling van mensen binnen de organisatie. Zij kan een bijdrage leveren in bewustwordingsprocessen op alle niveaus van de organisatie. Van strategisch niveau, managementniveau tot operationeel niveau. Al deze schakels zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden als het gaat om het mentale welzijn van de organisatie.

Mentale ontwikkeling is derhalve ook een totaal aanpak.

De diensten die Holon verleent voor een succesvolle mentale verandering zijn als volgt:

De bestaande mentale positie is het vertrekpunt voor gerichte invulling van de begeleiding. Met onze aanpak dragen we steeds zorg voor de verbetering van of een betere benutting van de menselijke factor binnen uw organisatie. Immers ...

Organisaties is mensenwerk!