Werkwijze ... werken aan de goede wijze!

Als tegenhanger aan structuren, systemen en middelen staat bij Holon adviesgroep de veranderingsprocessen in denk- en handelswijzen van mensen centraal. Wij zijn dan veelal opvolgers van de systeembureaus. De bestaande structuren zijn veelal het vertrekpunt voor ontwikkeling.

Succes van de mentale verandering start bij de overtuiging! Overtuiging over de noodzaak van de verandering en dat deze zal leiden tot optimalisatie in de toekomst. Dat is geen gemakkelijke opgave! Mensen zijn veelal onvoorspelbaar en mensen neigen in eerste instantie niet tot verandering. De wijze waarop u dat doet is dus allesbepalend voor het succes.

Om het succes van de verandering zo hoog mogelijk te maken richt Holon zich bij de begeleiding op een aantal randvoorwaarden:

Het succes van implementatie van de verandering is vooral gelegen in het gedrag van mensen. Vandaar dat Holon mensen tijdens veranderingsprocessen confronteert met en aanspreekt op hun gedragingen en handelen. Wij trachten mensen op nieuw in beweging te zetten en te houden.

Het participatiemodel staat in onze werkwijze voorop. De implementatie gebeurt door middel van maximale samenwerking en interactie met de klant en de opdrachtgever. Immers ... zelfregulatie is de sleutel tot succes. Beweging moet vanuit onze optiek vanaf het eerste moment worden ingezet. Ontwikkeling van daadkracht en pro-activiteit heeft tijdens de projecten onze voortdurende aandacht.